Page 9 - 817467_Ella&Alex_2_Kom då Harry_FLIP PDF
P. 9

                                                                                                                                                        – Sitt! säger Alex.
Hunden sätter sig på baken.
– Vacker tass!
Harry håller fram en tass.
– Vår hund är bäst, säger Ella.
                                                                                                                   

   7   8   9   10   11