Page 8 - 817467_Ella&Alex_2_Kom då Harry_FLIP PDF
P. 8

     3.
– Folk tror säkert att det är vår hund! säger Ella.
Harry nosar på en stolpe.
                                                                      6   7   8   9   10