Page 6 - 817467_Ella&Alex_2_Kom då Harry_FLIP PDF
P. 6

             2.
– Hej! säger Ella.
Får vi gå ut med Harry?
– Klarar ni det?
Lilly ser tveksam ut.
– Du kan lita på oss, säger Ella. Jag brukar passa min bror.
– Det låter bra, säger Lilly.
Då är du van att ta ansvar.
                                            


   4   5   6   7   8