Page 8 - 817429_Den vita fjaderns_hemlighet_FLIP PDF
P. 8

 1. Låt bli pennan!
– Vilken tid går bussen? frågade jag.
– Halv tre, sa jag ju, svarade Ida.
Hon suckade och himlade med ögonen.
– Lyssnar du aldrig?
– Klart jag gör, sa jag och tog en tugga av
ett äpple.
Jag lyssnade visst, men bara på det som
jag tyckte var spännande. Och idag var det ganska tråkigt.
Hela klassen var på studieresa. Vi hade tittat på hällristningar, runstenar och små stugor. Allra sist tittade vi på en till hälften nedbrunnen gård som var museum nu.
6
   6   7   8   9   10