Page 5 - 817429_Den vita fjaderns_hemlighet_FLIP PDF
P. 5

  Innehåll
1. Låt bli pennan!...................................................... 6 2. Ida? Var är du? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3. Här finns en tjuv! ............................................... 21 4. Fröken Ester ....................................................... 30 5. Släpp ut mig! ..................................................... 37 6. Malte på vår sida ............................................... 45 7.Räddafjäderpennan! ......................................... 53 8.Tvillingar hjälps alltid åt! .................................. 60 9.Vem är vem? ...................................................... 68 10.Varför tog det så lång tid? ............................... 76 11. Gårdens hjärta................................................... 82 12. Godsherren på gården...................................... 91

   3   4   5   6   7