Page 14 - 817306_Pirat-apor 1 – Zombie-sjojungfrurna anfaller_FLIP_PDF
P. 14

                 Kapten Banan-skägg och hans besättning är på jakt efter skatter. Men plötsligt fylls skeppet av bleka varelser – till hälften apa, till hälften fisk! Det är sjöjungfrur! Med vassa tänder och vassa klor! Det är zombie-sjöjungfrur! Hur ska pirat- aporna klara sig ur den här knipan?
Den första delen av den nya serien Piratapor är här. Hoppa ombord på ett skruvat äventyr till havs!
Art nr 817306
ISBN 978-91-7881-730-6
9 789178 817306
           www.hegas.se
 
   10   11   12   13   14