Page 11 - 817306_Pirat-apor 1 – Zombie-sjojungfrurna anfaller_FLIP_PDF
P. 11

  – Han har ... varit nere ... hela dan, pustade Fossy.
– Nåja, muttrade kaptenen. Hala upp
    honom då.
Fossy släppte handtagen och tog tag i
ett rep som hängde ner från maskinen. Fez kom och hjälpte henne att dra i repet.
  9
  
   9   10   11   12   13