Page 10 - 817306_Pirat-apor 1 – Zombie-sjojungfrurna anfaller_FLIP_PDF
P. 10

Handtagen hörde till en maskin som Fossy hade byggt. Maskinen pumpade luft genom en lång slang som gick ner i
   vattnet.
– Havet ... är ... stort ... kapten,
flämtade Fez.
Kapten Banan-skägg rynkade pannan.
– Jag hittade skatter mycket fortare än såhär när jag var en ung spoling, sa han.
   
   8   9   10   11   12