Page 6 - 817221_Jack_och_den_blodiga_bonstjalken_FLIP_PDF
P. 6

 – Sälj vår sista ko, sa Jacks mamma en dag. Vi behöver pengar. Annars får vi ingen mat i vinter. Så Jack tog den gamla kon och gav sig av till marknaden.
På vägen fick han se en lustig liten gubbe.
– Vart är du på väg? frågade gubben klurigt.
– Jag ska till marknaden och sälja kon, svarade
Jack.
4

   4   5   6   7   8