Page 12 - 817221_Jack_och_den_blodiga_bonstjalken_FLIP_PDF
P. 12

 Uppe bland molnen såg Jack ett hus som var stort som en hel stad. Runt huset växte stora, kala träd. Framför huset stod många gravstenar.
10

   10   11   12   13   14