Page 4 - 817061_En Minecraft-zombies_dagbok1_FLIP_PDF
P. 4

 Copyright © 2015 Zack Zombie Publishing LLC
Minecraft är ett registrerat varumärke som ägs av Mojang Synergies AB och dess respektive ägare. Denna bok är emellertid ett inofficiellt fan fiction- verk. Alla karaktärer, namn, platser och så vidare, som beskrivs i boken, är varumärkesskyddade och ägda av respektive ägare. Boken är således inte någon officiell licensprodukt och har ingen koppling till Mojang AB eller till någon annan till Minecraft knuten rättighetsinnehavare.
Minecraft ®/TM & © 2009-2016 Mojang.
   2   3   4   5   6