Page 7 - 816767_Bli_klok_på_Uppfinningar_inlaga_FLIP_PDF
P. 7

   De första hjulen
De första hjulen tillverkades under antiken av krukmakare. De använde först hjulen till att dreja
i lera. Men snart satte man också fast hjulen på kärror. På den tiden var hjulen gjorda av trä eller slipade stenar. Hjulen var väldigt tunga. Lite senare uppfann man hjul med nav.
De var mycket lättare.
 5


   5   6   7   8   9