Page 5 - 816767_Bli_klok_på_Uppfinningar_inlaga_FLIP_PDF
P. 5

  Recept på eld
Människan upptäckte att man kunde göra upp eld genom att slå två stenar mot varandra. Den ena stenen skulle vara en flintasten. När man slog de två stenarna mot varandra blev det gnistor. Gnistorna föll ned på torra halmstrån som tog eld.
Ett annat sätt att göra upp eld på var att gnida en pinne mot trä. Träet blev varmt och gjorde så att torra halmstrån tog eld.
Livet blev lättare
Elden gav människan värme och ljus. Man kunde laga mat över den och skrämma bort vilda djur med den. För 20 000 år sedan upptäckte männniskan att olja också kunde ta eld. Man hällde olja i en snäcka eller ihålig sten. Oljelampan var uppfunnen.
   3

   3   4   5   6   7