Page 4 - 816767_Bli_klok_på_Uppfinningar_inlaga_FLIP_PDF
P. 4

 1
 När lärde sig människan
att göra upp eld?
Man tror att människan lärde sig att göra upp eld för omkring 400 000 år sedan.
Hur gjorde man innan dess?
Innan man lärde sig att göra upp eld använde man sig av bränder i naturen. När det åskade kunde blixten
slå ned i ett träd. Då tog man tillvara på elden. Man turades om att vakta elden. När den höll på att slockna lade man på mer ved.
Skynda dig!
  2


   2   3   4   5   6