Page 14 - 816767_Bli_klok_på_Uppfinningar_inlaga_FLIP_PDF
P. 14

          Hur lärde sig människan att göra upp eld? När började människor att skriva?
Och vem var det som uppfann pengar?
Bli klok på uppfinningarnas fantastiska historia och hur de har förbättrat vårt liv!
  Art nr 816767
ISBN 978-91-7881-676-7
9 789178 816767
 www.hegas.se
   10   11   12   13   14