Page 13 - 816767_Bli_klok_på_Uppfinningar_inlaga_FLIP_PDF
P. 13

   Hur man uppfann papperet
För 2 000 år sedan uppfann en kinesisk man papper. Han tittade på hur getingar bygger sina bon och blev inspirerad av deras teknik. Han lade bambufibrer
i vatten. Efter ett tag mosade
han bambun till en deg. Sedan plattade han ut degen och torkade den i solen till papper. Lite senare i Europa gjorde man papper genom att koka gammalt tyg istället. Ibland blandade man krossat trä och lim för att få papper.
Tryckkonsten
Ändra fram till medeltiden var man tvungen att kopiera en text för hand om man ville ha flera exemplar av texten. Omkring år 1450 kom tysken Gutenberg
på ett sätt att kopiera en text mycket snabbare. Det handlade om att trycka en text på papper. Man radade upp bokstäver utskurna i metall bredvid varandra. Bokstäverna var utskurna bak och fram. Och de radades
upp från höger till vänster. Sedan strök man bläck på dem och tryckte ett papper mot dem. Texten gick sedan att läsa från vänster till höger på papperet. Samma metod användes faktiskt redan i Kina och Japan.
 11


   10   11   12   13   14