Page 12 - 816767_Bli_klok_på_Uppfinningar_inlaga_FLIP_PDF
P. 12

  5
Hur såg de första böckerna ut?
De första böckerna skrevs för hand. Så småningom lärde man sig att trycka böcker med hjälp av en tryckpress. Det blev då lättare att göra flera exemplar av en bok.
  Innan papperet uppfanns
De första skrivna texterna var ristade i lertavlor och
på stenar. Egyptierna skrev på ark gjorda av papyrus. Papyrus var ett slags vass som växte längs floden Nilen. Egyptierna skar vassens stjälk i tunna remsor. Dessa remsor flätades ihop och pressades samman. Sedan fick de torka i solen till papper. På medeltiden skrev man
på pergament. Pergament var djurhudar som man hade skrapat, tvättat och torkat.
10   10   11   12   13   14