Page 11 - 816767_Bli_klok_på_Uppfinningar_inlaga_FLIP_PDF
P. 11

   Kilskrift
Kilskriften bestod av geometriska tecken i form av pilar och streck. Tecknen stod för olika ljud. Med hjälp av dem kunde man skriva ned hela meningar.
Ideogram
Ett ideogram är ett kinesiskt skrivtecken. Varje ideogram står för en idé, en sak, ett ord eller en stavelse. Så det motsvarar inte en bokstav som i ett alfabet.
Det första alfabetet
Det första alfabetet uppfanns av fenicierna omkring
1 500 år före Kristus. Detta alfabet innehöll 22 bokstäver. Varje bokstav motsvarade en konsonant. För att skriva bokstaven B skrev man ett tecken som uttalades ”be”.
  9   9   10   11   12   13