Page 10 - 816767_Bli_klok_på_Uppfinningar_inlaga_FLIP_PDF
P. 10

  4
När började människan skriva?
Under en lång tid kommunicerade människor bara med varandra genom tal eller med gester. Men omkring 5 000 år före Kristus började man också att skriva. Idag kan man skriva på många olika sätt.
Piktogram
I Mesopotamien, Egypten och Kina skrev man med piktogram. Ett piktogram är en enkel bild som föreställer ett ord eller en idé. Ett exempel på piktogram är två böljande linjer som betyder vatten.
Hieroglyfer
Det forntida Egyptens skriftspråk kallas för hieroglyfer. De är en blandning av bilder och olika tecken för ljud, så kallade fonogram. Fonogram återger bara konsonantljud och inte vokalljud. Man ska läsa fonogrammet ”r” som ”er”. Det betyder mun.
  8   8   9   10   11   12