Page 8 - 816613_Lisen på_stan_FLIP PDF
P. 8

 3
Först går de till det stora varuhuset.
De stannar till vid parfymerna.
Lisen sneglar på kvinnan bakom disken. Hon har långa röda naglar och lika röda
läppar.
Kvinnan skiner upp när hon ser mamma
och Lisen.
– Vill ni prova
n n
  a av dofterna?
n
Det är rabatt
på alla parfymer r
n
o
å
å
g
g
o
  idag.
Lisen pekar på
en flaska med en n
r
å
 r
.
o
o
s
p
s
p
å
å
.
  6


   6   7   8   9   10