Page 8 - 816453_Heidi_FLIP_PDF
P. 8

 ord under hela resan. Men så kom de fram till en brant stig som ledde uppför berget. Då började flickan hoppa från sten till sten. Och prata hela tiden.
– Titta, moster Dete! sa hon. Se vad ängarna är gröna! Och hör du vad fåglarna sjunger? Och titta på bergen. Har du någonsin sett så höga berg, moster Dete?
– Ja, din lilla dumsnut, flåsade Dete. Jag har ju vuxit upp här.
   6   7   8   9   10