Page 10 - 816101_Witchboy 3_Midvinter-haxan_FLIP PDF
P. 10

                 Du lärde oss att göra upp eld. Och jag gjorde upp eld!
Jag lär er att göra upp en liten eld.
Du har stor kraft, mitt barn, men du har ingen
kontroll. Det oroar mig.
Ska vi släcka den eller ...
Du får inte skämma ut oss på festivalen.
Magi ska vara roligt.
Skulle det vara roligt att släcka elden?
9


   8   9   10   11   12