Page 6 - 815982_Nar allt forandras_FLIP_PDF
P. 6

 Det har vi alltid varit.
Och det kommer vi alltid att vara.
– Kom nu, säger Moa igen.
Ja, vi är ju sena.
David och Sebbe väntar på oss. Jag kastar en sista blick i spegeln och suckar igen.
Sedan följer jag efter Moa ut.
4
   4   5   6   7   8