Page 7 - 813650_Nina och Nino_dinosaurier_FLIP PDF
P. 7

    Har alla dinosaurier lämnat spår efter sig?
Nej. För att skelettet inte ska försvinna, måste det ligga i en speciell jord.
          Den döda djurkroppen måste snabbt täckas med sand eller lera.
    Med tiden förstenas skelettet. Och blir till det vi idag kallar för fossil!
    5


   5   6   7   8   9