Page 10 - 813322_Love vill INTE spela fotboll_FLIP PDF
P. 10

 De börjar alltid träningen med att värma upp.
Tre snabba varv runt planen, arm-hävningar med en arm och slalom mellan koner.
Sedan dribblar de.
Eller rättare sagt: De andra dribblar.
För Love kollar helst på tjejerna som tränar längre bort.
8

   8   9   10   11   12