Page 9 - 813094_Vildmarkssystrarna 2_Vanskap till max_FLIP PDF
P. 9

                 F
F
n
o
v
t
o
v
t
o
r
o
t
K
.
K
b
g
r
t
n
b
r
t
t
ä
ä
a
t
i
a
r
c
t
l
f
e
t
l
i
n
n
t
c
l
f
i
l
h
l
t
h
k
i
i
i
ä
ä
t
t
s
l
h
s
s
s
t
t
h
k
t
t
V
Vira alla snörena runt ditt långfinger och knyt en dubbel-knut.
Tejpa fast öglan vid bordet.
p
V
p
r
a
S
Nu kommer det roliga! Ta den yttersta färgen till höger och korsa över den åt vänster mot mitten. Sedan tar du samma färg från vänster och korsar över den åt höger mot mitten.
Knyt några knutar och fäst en pärla längst ut. Klipp av överflödigt snöre och det är klart!
Ta nu de tre vänstra snörena i ena handen och de högra snörena i den andra och
dra åt.
ä
m
t
ä
t
t
m
.
p
r
a
S
å
b
å
b
a
i
t
ä
p
t
g
r
p
l
i
t
ö
ö
e
e
ä
g
s
r
p
d
l
f
a
a
s
S
n
f
.
t
a
g
a
s
o
i
o
t
i
t
r
m
S
l
n
r
d
r
i
t
a
g
r
m
r
l
i
e
r
t
t
j
t
j
u
a
e
n
i
n
a
i
d
u
i
n
e
e
s
s
e
n
v
s
v
å
d
u
n
n
n
a
å
å
a
.
A
n
t
r
o
a
e
t
r
o
a
a
ö
a
ö
n
n
a
u
å
9
i
s
.
A
a
o
r
t
a
t
t
t
t
o
m
m
.
D
.
D
r
t
g
a
s
t
f
t
t
f
s
p
t
m
t
Näääh. Har aldrig varit med om något töntigare.
9
t
t
s
p
t
m
c
g
a
a
l
c
m
m
v
v
a
0
t
a
d
a
0
c
t
d
m
l
l
m
a
d
h
k
ä
h
k
a
f
e
a
f
e
r
r
ä
a
t
l
a
t
r
å
v
i
r
d
r
å
v
t
i
r
d
a
å
a
å
n
t
n
i
c
d
m
m
r
r
m
u
m
l
u
h
g
e
a
g
r
e
o
o
t
t
ä
ä
a
f
i
t
e
r
h
e
e
f
e
f
a
a
n
y
n
y
r
r
e
e
r
r
e
e
t
v
t
v
r
t
l
f
r
r
s
r
s
n
n
g
f
g
f
n
å
n
å
r
å
a
j
r
å
a
ä
ä
n
n
j
a
ö
a
ö
.
O
.
O
e
e
o
n
r
n
r
s
r
e
s
a
r
a
s
a
s
ä
ä
e
s
t
t
a
g
t
r
r
g
s
g
g
i
r
r
t
t
h
r
å
t
h
r
o
a
g
a
b
e
e
g
e
e
v
v
c
å
j
j
i
r
c
n
v
n
v
e
g
e
g
l
i
l
i
x
n
o
e
d
i
r
e
i
x
b
n
o
e
d
s
e
h
f
k
s
r
d
h
f
ö
ö
k
b
t
r
s
a
r
d
i
t
m
p
m
p
r
s
a
t
t
g
a
i
g
a
f
t
t
b
i
i
l
.
a
f
a
f
o
ä
å
o
ä
a
i
l
n
e
å
e
n
a
i
l
t
l
v
f
t
k
k
e
e
r
n
r
r
m
n
r
m
ä
r
ä
r
a
a
a
v
ä
n
å
t
s
g
ä
n
å
t
s
g
r
r
r
r
a
a
r
s
t
.
r
s
t
g
a
.
g
v
.
L
r
r
g
v
v
g
ä
e
ä
e
o
e
a
e
L
a
e
t
o
n
e
t
r
r
v
ä
n
ä
.
a
a
g
d
r
g
d
r
r
j
g
r
j
a
a
e
.
.
Hör upp, läger-tjejer! Idag ska vi lära oss den ädla konsten att göra VÄNSKAPS- ARMBAND. Alla kan ta ett pyssel-märke, så HÄNG MED!
xxxx
Tadaaaa!
!
p
a
k
s
n
ä
v
d
a
t
ä
l
F
   7   8   9   10   11