Page 9 - 812882_På plats i tiden 4_Alice i Statford_NY FLIP PDF
P. 9

   William mest i London och spelar teater. Moster Emma säger att hon kommer
ihåg William från när hon var barn. Någon gång lekte de till och med ihop!
Nu sträcker hon plötsligt på sig, blir alldeles rak och stel i ryggen. Hon skrider långsamt genom rummet, har näsan i vädret och bugar åt sidorna. Som om hon
v
k genom
v
k
e
.
o
o
n
f
r
r
e
e
e
e
o
l
n
d
n
d
k
m
r
r
a
o
o
s
s
s
s
t
t
t
t
a
a
n
n
.
i
i
n
n
g
s
g
s
o
o
m
g
m
g
i
i
c
c
   e
n
f
o
l
k
m
a
     7   8   9   10   11