Page 13 - 812882_På plats i tiden 4_Alice i Statford_NY FLIP PDF
P. 13

   sorg och allt blir bättre.
Alice tror inte
på sådant. Mejseln hjälpte ju varken
mot pesten eller Emmas man som
drunknade. Fast kanske den ...
Alice gäspar igen och kastar en blick mot fönstret. Hon
rycker till. Där är det igen! Ett vitt ansikte, omöjligt att känna igen, tätt pressat mot det immiga fönstret.
Alice reser sig snabbt. I samma ögonblick försvinner ansiktet. Alice rusar mot dörren. Vem är det som spionerar på dem i kväll igen?
11


   10   11   12   13   14