Page 9 - 812837_SUPERHUMAN 2 – Med tankens kraft_FLIP PDF
P. 9

  tappat kontakten när alla gick med i olika idrottsföreningar och annat.
Nuförtiden tyckte Peter att det var bättre med aktiviteter som man kunde göra ensam än saker som man måste göra ihop med andra. Att hitta nya vänner var inte heller hans grej. Han tyckte att det var lättast att hålla sig för sig själv.
Förra året hade han anmält sig för att hjälpa till på teatern med höstens pjäs. Bara för att ha något att sätta på sitt CV. Läraren i drama och teater hette Olga Strid. Hon hade bett honom att bygga kulisser och rekvisita, för de elever som hade gjort det tidigare hade slutat på skolan. Han trivdes
i den tysta, avskilda verkstaden. Det var mysigt där bakom scenen. Sedan dess hade Peter hjälpt till med alla skolans teaterpjäser.
7


   7   8   9   10   11