Page 8 - 812837_SUPERHUMAN 2 – Med tankens kraft_FLIP PDF
P. 8

 hände nästan varje dag.
Ingen brydde sig om Peter där han gick
genom korridorerna. Han hade faktiskt svårt att få någon uppmärksamhet över huvud taget. Inte bara från de andra eleverna. Förra året hade en lärare skrivit in honom som frånvarande under en lektion. Helt enkelt för att hon inte hade lagt märke till honom.
Ibland tyckte Peter att det var bra. Om ingen lade märke till en, så blev man heller inte mobbad. Han tyckte det var skönt att få vara i fred.
Han hade haft några få vänner på mellanstadiet, men de flesta hade börjat på andra skolor i högstadiet. Ett par klasskompisar hade börjat på samma skola som han. Men de hade snabbt
6

   6   7   8   9   10