Page 5 - 812837_SUPERHUMAN 2 – Med tankens kraft_FLIP PDF
P. 5

      Den 12 april för sexton år sedan föddes sex personer på olika platser i världen. Alla med varsin speciell förmåga. Men de växer upp utan att veta att det är något särskilt med dem ...
Först den dagen de fyller sexton år visar
sig deras speciella förmåga. Det kan handla om att kunna sväva upp i luften, att springa fortare än ljusets hastighet eller att gå rakt igenom en tegelmur. Men tonåringarna måste lära sig att hantera sina nya krafter. Kommer de att hålla sina förmågor hemliga? Kommer de att använda krafterna bara för att göra sina egna liv bättre? Eller kommer de att försöka hjälpa andra – även om det innebär stora risker? På ett eller annat sätt kommer varje tonåring att behöva lära sig vad det
innebär att vara ... en super-människa!
   


   3   4   5   6   7