Page 10 - 812837_SUPERHUMAN 2 – Med tankens kraft_FLIP PDF
P. 10

 Han var på väg mot verkstaden nu. Repetitionerna av vårens pjäs hade precis kommit igång. Peter måste bygga många olika saker: träd, buskar, bänkar, en gungstol, en husgavel med fönster och dörr och ett helt vardagsrum.
Han och Olga skulle först prata om hur allt skulle se ut. Sedan skulle han jobba med föremålen i den lugna verkstaden. Under själva föreställningarna hade Peter svarta kläder, precis som alla de andra scenarbetarna. De flyttade kulisser och rekvisita mellan de olika scenerna. Det var perfekt – han kunde vara med utan att synas för publiken.
Nu var teatern helt tom, förutom Olga som satt på scenkanten. Hon var vänd mot de tomma bänkarna och läste i manuset
8   8   9   10   11   12