Page 7 - 812585_Algpojken 2_Dodens glanta_FLIP PDF
P. 7

  Muna höll honom hårt i handen hela tiden. Sol och en annan kvinna lade Ina
i en grop i marken. Botten var täckt med röd-ockra. Ockran är full av kraft, trots att den bara ser ut som röd sand. Den hjälper de döda över till dödsriket.
Ibland offrar man även ockra. Om en jägare behöver bättre jaktlycka ger jägaren ockra till älg-anden.
Men ockrans kraft kan vara mycket farlig. Därför är det Sol som bestämmer över den. Om ockran används på fel sätt kan mörka makter väckas till liv. Det
har Muna berättat. Därför är det Sol och ingen annan som bestämmer vem som får använda den.
Alla döda får inte med sig ockra till dödsriket. Men Ina var en av de utvalda.
5
   5   6   7   8   9