Page 10 - 812585_Algpojken 2_Dodens glanta_FLIP PDF
P. 10

 sedan i morse. Dessutom är han torr i halsen, men han vågar inte fråga Muna om han får gå och dricka. Hon är redan tillräckligt ond på honom.
Alla tittar spänt mot Sol. Hon ser på Rim, tar ett djupt andetag och börjar tala.

   8   9   10   11   12