Page 13 - 812554_Lisen lussar loss_FLIP PDF
P. 13

  ... Sankta Lucia, sankta Lucia!
Mamma mumlar till och vänder sig om. Lisen tar i ännu mer.
Men mamma bara fortsätter sova.
Då struntar Lisen i vad fröken har sagt
och tar i ända från tårna:
– SANKTA LUCIA!
   11
   10   11   12   13   14