Page 5 - 777156_Jobba med spel_FLIP PDF
P. 5

     Vad är spel?
Vi lever i spelens tid. Spel finns runt oss hela tiden. I datorn, tv:n, och mobilen. Och nästan alla människor spelar spel, även om de inte tänker på det.
Vi människor har olika förmågor och olika intressen. Och det är väldigt bra när
det kommer till spelutveckling. För inom spelutveckling behövs personer som är bra på olika saker. Någon behöver vara bra på att hitta på historier, en annan på att rita och bygga saker. Någon behöver vara bra på matte för att programmera och en annan måste kunna skapa musik.
   Den är boken anDlar om de som saPar spel, och ur du kan bl en av dem.
3

   3   4   5   6   7