Page 12 - 777156_Jobba med spel_FLIP PDF
P. 12

   level-deiGner och narrat deiGner
     Level-designer
Spel kan bestå av banor som man måste klara i en viss ordning. De kan också bestå av öppna världar. Den som planerar hur spelaren ska kunna röra sig genom spelet och var den ska möta spännande utmaningar kallas level-designer. Level- designern bygger banorna och världarna av bitar som de andra utvecklarna har skapat.
Narrativ designer
Spel är ofta berättelser som kan få oss att känna olika känslor. Den som skapar berättelserna kallas narrativ designer. Som narrativ designer kommer man på vad ett spel ska handla om. Man skriver berättelsen och lägger in den i spelet.
   10

   10   11   12   13   14