Page 7 - 438863_Taynikma 2-Niko_FLIP PDF
P. 7

   Nu kommer Jomo. Jomo är Nikos vän.
  Niko, du måste hjälpa mig.
Vad har hänt?
  5   5   6   7   8   9