Page 11 - 438863_Taynikma 2-Niko_FLIP PDF
P. 11

   Där står den lilla statyn. Niko tar den.
   Vad ska du med min staty?
 9
   9   10   11   12   13