Page 14 - 438764_Utan att saga hej da_FLIP PDF
P. 14

     Jag tittar länge på lövet som ser ut som ett svart hjärta.
Då förstår jag: Du är mer än en kompis för mig. Mycket mer.
Men det har jag inte förstått. Inte förrän nu.
Det var mig du skulle ha kysst. Det skulle vara du och jag.
Nu vet jag det.
Men nu är det för sent.
 Utan att säga hej då är en både romantisk och sorglig bok om vänskap som övergår i kärlek – och om den djupa sorgen när den man älskar plötsligt rycks bort.
 Art nr 438764
ISBN 978-91-7543-876-4 9 789175 438764
       www.hegas.se
 
   10   11   12   13   14