Page 7 - 438610_Snor och slem_FLIP PDF_ny
P. 7

                 Röda blodkroppar
       Alveoler
Luften vi andas in innehåller: 78,09 % kväve
20,95 % syre
0,93 % argon
0,039 % koldioxid
samt mycket små mängder sällsynta gaser. Luften kan också innehålla upp till 1 % vattenånga.
Syre passerar
och förs IN
Avfallsgaser passerar och förs UT
                    Andas IN
Luftrör
Andas UT
Lungor
Luftrör
Diafragma
Lungor Diafragma
             7
   ... och ut med avfallsgaser
När syret passerar genom alveolerna åt ena hållet, förs avfallsgaser åt motsatt
håll, från de röda blodkropparna in i lungorna. Avfallsgaser bildas när kroppen använder energi. Dessa gaser är giftiga, så vi gör
oss av med dem genom att andas ut.
Mäktiga muskler
Styrkan att förflytta luft genom vårt andningssystem kommer från musklerna i bröstet, ryggen och buken. När vi andas in sjunker
en muskel som kallas diafragman ner och skapar ett lågt tryck inuti bröstet. Det får luften att flöda in. När vi andas ut pressas diafragman uppåt så att luft trycks ut ur lungorna.
Intressanta fakta
När vi vilar eller sover tar vi ungefär 20 andetag i minuten. Men när vi är aktiva andas vi snabbare. En maratonlöpare tar 45 andetag i minuten och en kortdistanslöpare 60.
60
20


   5   6   7   8   9