Page 6 - 438610_Snor och slem_FLIP PDF_ny
P. 6

          Blod till hjärtat
Alveoler
Blod från hjärtat
De delar i kroppen vi använder när vi andas ingår i vårt andningssystem. De håller oss vid liv. Varje del har sin speciella funktion. När vi andas in sugs luft som innehåller syre in genom näsan och halsen. Luften åker ner genom luftrören och vidare ut i lungorna. När vi andas ut blåser lungorna ut avfallsgaser (koldioxid och vattenånga) samma väg och ut i luften igen. Från näsan hela vägen ner till lungorna
är vårt andningssystem täckt av klibbigt slem. Detta kan jämföras med olja i en maskin. Oljan smörjer maskineriet så att det fungerar smidigt. Slem är nödvändigt för att vi ska kunna andas!
     Kapillärer
Hals
Luftrör
   I genomsnitt förbrukar vi mer än 550 liter syre om dagen. Hela 20 % går åt till att försörja hjärnan. Den behöver massor av energi till de elektriska signaler som får den att fungera.
Näsa
Mun Lungor
         6
  Livets andetag In med syre ...
Inuti lungorna passerar syret genom de tunna väggarna till miljontals alveoler (lungblåsor) vidare till kapillärerna (pyttesmå rör) som innehåller blod. De röda blodkropparna tar med syret genom kroppen. Blodkropparna reagerar med näringsämnen från maten vi äter. Då frigörs den energi vi behöver.

   4   5   6   7   8