Page 2 - 438610_Snor och slem_FLIP PDF_ny
P. 2

   Fokus på fakta:
 B
)
Ba
a
a
j
j
s
s o
o
o
c
c
h
h f
f
f
i
is
s
a
a
ar
r
Sår, ruvor och var (2018)
Snor och slem (2019)
F
F
Fi
i
in
n
nn
n
n
a
ar
r
ro
o
oc
c
h
h
hv
v
v
r(
r
å
år
t
(2
2
t
0
0
o
or
r
1
18
8)
  r(
(
2
20
01
18
8
)
)
        

























   1   2   3   4   5