Page 7 - 438047_Ella o Alex_Tanderna sitter fast_FLIP PDF
P. 7

    Där är tand-tråden.
När någon tappar en tand trär fröken upp en pärla. Ella har tappat sex tänder! Men hos Alex sitter tänderna fast. Jätte-hårt.
   
   5   6   7   8   9