Page 11 - 438047_Ella o Alex_Tanderna sitter fast_FLIP PDF
P. 11

 Alex ligger ner.
Hanna tar fart.
Det är kul att vara med Hanna. Men det fattas en Ella,
tänker Alex.   9   10   11   12   13