Page 8 - 437101_Tovas varsta dag_FLIP PDF
P. 8

 Tova tycker att det är pinsamt. Hon springer och gömmer sig.
– Var är du? ropar Nina. – Tova! Tova!
De andra barnen hör att Nina ropar. De börjar också leta efter Tova.
Alla barn går omkring på skolgården och ropar:
– Tova! Tova!
 8

   6   7   8   9   10