Page 14 - 437101_Tovas varsta dag_FLIP PDF
P. 14

   Tova bor ensam i ett vattentorn.
Ibland känner sig Tova så pinsam i skolan att hon måste gömma sig.
Men de andra barnen hittar henne och retas. Till och med Jens som hon gillar. Då känns det som att hjärtat går sönder.
Art nr 437101
ISBN 978-91-7543-710-1
9 789175 437101
             www.hegas.se
    10   11   12   13   14