Page 12 - 437101_Tovas varsta dag_FLIP PDF
P. 12

 Istället kommer alla barnen bort till gungorna.
Nina ropar:
– Där är du ju! Jag kunde inte hitta dig!
Barnen bär ut Tova mitt på skolgården. Sen ställer de sig i en ring runt henne.
Tova är ledsen.
En av de stora pojkarna i femman tittar elakt på henne.
Han säger:
– Tova är en liten snor-unge!
– Nej! Det är jag inte alls! ropar Tova.
12

   10   11   12   13   14