Page 13 - 434285_MK3_Den onda barnvakten_Flip PDF
P. 13

Så kom dagen då Demona fyllde fjorton år. Det var inte roligt för barnen i området.
För nu fick hon lov att sitta barnvakt.
Alla föräldrarna älskade förstås Demona. Hon var ju så ”ansvarsfull” och ”vuxen”.
3


   10   11   12   13   14