Page 13 - 088930_Hastarnas varld 2_FLIP PDF
P. 13

   och har hand om hästarna. Men de är
inga vanliga arbetare. Hövdingarna äger pojkarna och får göra vad de vill med dem. Låta dem jobba hårt. Ge dem dålig mat. Slå dem. Till och med döda dem.
Trälar kan köpas och säljas. Folk som rövas bort från andra länder blir ofta trälar. Hövdingarna tar bättre hand om sina hästar än om sina trälar.
De två trälarna springer fram till hagen.
 11






























































































   10   11   12   13   14